Brand/ongeval

WERKINSTRUCTIE:

CALAMITEITEN NOODPLAN

Brand

Wanneer er brand ontstaat, dient men de volgende punten in acht te nemen:

 • Eigen veiligheid waarborgen
 • Brandweer alarmeren, via alarmnummer 112
 • Waarschuw personen in de buurt
 • Sluit de hoofdkranen van het water en het gas af [in de kantine in de meterkast]
 • Sluit de hoofdschakelaar van het elektriciteit af [in de kantine in de meterkast]
 • Sluit de deuren.
 • Controleer of iedereen in veiligheid is.
 • Zorg dat je niet met rook in aanraking komt.
 • Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen, maar neem géén risico’s.
 • Indien er bij brand chemicaliën, bijvoorbeeld dieselolie vrijgekomen zijn, dit melden bij de politie
 • Melding doen aan de uitvoerende en Werkplaats4you.
 • Eventueel gebruikte brandblussers inleveren bij Werkplaats4you, zodat deze opnieuw gevuld en gekeurd kunnen worden.

 Denk erom alvorens met het  werk te starten:

 • Stel je op de hoogte waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen zijn en hoe men deze moet gebruiken.
 • Stel je op de hoogte waar de vluchtwegen zijn en zorg ervoor dat deze vrij van obstakels zijn.

 Ernstig letsel, direct het alarmnummer 112 bellen.

Bij alarmering altijd duidelijk het volgende melden:

 • Je eigen naam
 • Plaats van het ongeval  [Zomerdijk 37B .7942 JS  Meppel]
 • Het aantal slachtoffers
 • Aard van de letsels

Probeer contact te houden met het slachtoffer in afwachting van hulp. Het slachtoffer zoveel mogelijk in dezelfde houding laten liggen zoals die is aangetroffen, wanneer er verder geen direct gevaar is.

Probeer slagaderlijke bloedingen te stoppen door de slagader dicht te drukken.

VLUCHTWEGEN

Houd de vluchtwegen, brandtrappen en nooduitgangen e.d. altijd vrij van obstakels zodat u ook werkelijk kunt vluchten als de nood aan de man komt.

Dus plaats nooit materialen voor deuren en uitgangen.

Bij iedere in/uitgang hangt een papier met de juiste alarm nummers!!!!